Toekomstbestendige bedrijfsmodellen

Om bedrijfsprocessen te optimaliseren en zorgaanbieders gezond en toekomstbestendig te maken, heeft Assist verschillende concepten ontwikkeld. Dit zijn bedrijfsmodellen die een hele bedrijfsstructuur opnieuw vormgeven, zowel op besturend als uitvoerend niveau. De concepten zijn voor verschillende typen dienstverlening ontwikkeld. Denk aan thuiszorg, woonzorg, facilitaire dienstverlening, een flexibele inzet van medewerkers, begeleiding en hulp bij het huishouden.

 


Veranderen met beleid

Per type dienstverlening is het concept voor een groot deel klaar voor gebruik. Een deel is maatwerk en wordt in overleg ontwikkeld. Hierbij definiëren we specifieke uitgangspunten en KPI’s – op zowel organisatorisch als financieel vlak. Daarna implementeren we het concept in de organisatie. Omdat een groot deel van het concept al klaar is, kunnen we in een vroeg stadium beginnen met het trainen en coachen van medewerkers. De voortgang monitoren we kritisch. We sturen bij waar nodig. Zo waarborgen we de prestaties van de organisatie.

 

Onze toegevoegde waarde

Van buiten naar binnen organiseren

De zorg verplaatst zich steeds meer naar de thuissituatie van cliënten. Zorgaanbieders dienen zich daarom wijkgericht te organiseren.

"Het concept van Assist stelde ons in staat om vanuit een krachtige basis te reorganiseren"

Fred van der Heijden, bestuurder van STMG

Onze oplossing in de praktijk
Deel dit artikel: