Betere zorg tegen lagere kosten

Om ingrijpende ontwikkelingen in de zorgsector het hoofd te bieden, zijn veel zorgaanbieders genoodzaakt hun dienstverlening te reorganiseren. Dit is een ingrijpend en langdurig proces, waar niet iedere zorgaanbieder ervaring mee heeft. Assist helpt zorgaanbieders bedrijfsvoering van de zorg efficiënter in te richten. Hiermee geven we invulling aan onze missie: het verbeteren van de zorg in Nederland. Voor zowel de zorgaanbieder als de cliënt.

 


Van buiten naar binnen organiseren

Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Ook wanneer zij zorgbehoevend zijn. De zorg tussen de muren van een instelling verplaatst zich daardoor steeds meer naar de wijk. Om daar goed op in te kunnen spelen, is het voor zorgaanbieders noodzakelijk zich te organiseren als wijkgerichte organisatie, die zowel in de instelling zelf als in de nabije omgeving zorg levert. Samenwerking met andere aanbieders is daarbij erg belangrijk, zeker nu de grenzen tussen de sectoren vervagen. Om een sterke marktpositie in te kunnen nemen, moeten zorgaanbieders hun organisatie efficiënt en cliëntvriendelijk inrichten.

 

Vitaliseren van werk en zorg

Geïnteresseerd in een scan van uw organisatie?

Onze medewerkers staan u graag persoonlijk te woord. Bel ons gerust voor meer informatie of een nadere kennismaking.

Lees meer
Deel dit artikel: