Persoonlijke informatie

U bezoekt onze website zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft vrij te geven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Als u besluit ons persoonlijke informatie te verstrekken – bijvoorbeeld om met u te corresponderen – dan maken wij hierbij zoveel mogelijk kenbaar op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat deze informatie niet voor dit doeleinde mag worden gebruikt, dan respecteren wij dat uiteraard.

Doeleinden gegevensverwerking

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze dienstverlening. Door het invullen van het inschrijfformulier geeft u toestemming tot het toevoegen van uw gegevens aan ons abonneebestand. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Websitegebruik

Wij maken gebruik van Google Analytics om de inrichting en inhoud van onze website en Adwords-advertenties te kunnen optimaliseren. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google alsook het privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te kunnen houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere diensten.

Beveiliging en kwaliteit

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonlijke gegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. Zo worden de gegevens die u invult binnen onze website tijdens de verzending versleuteld. Ook vindt deze verzending via een beveiligde verbinding plaats.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in dit statement.

 

Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van persoonlijke gegevens te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van deze gegevens behandelen wij zo snel mogelijk. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens, vragen om een beperking van de gegevensverwerking of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u daar aanleiding toe ziet. Uw verzoek voor de uitoefening van een van deze rechten kunt u per mail sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming Vebego (zie onderstaande contactgegevens).

Derde partijen

We verstrekken enkel gegevens aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Waar nodig zullen we een verwerkersovereenkomst sluiten met de betreffende derde partij.

Andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Vebego geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de website die u bezoekt.

Cookies

Vebego maakt op haar bedrijfswebsites en die van de dochterbedrijven gebruik van functionele en statistische cookies. Tevens maakt Vebego gebruik van cookies om de inhoud van de website te kunnen delen via social media.

Wijzigingen

Vebego behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten over dit privacy statement of over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

Danielle Adams, Functionaris Gegevensbescherming Vebego
+31 455 628 329 of danielle.adams@vebego.com

 

Deel dit artikel: