STMG in de thuiszorg

STMG en Assist kennen elkaar al lang. In 2011 startten wij een succesvolle samenwerking op het gebied van hulp bij het huishouden. Toen STMG drie jaar later bekend maakte dat het afstevende op een faillissement, hebben we ook de thuiszorg aan onze portefeuille toegevoegd. “STMG stond voor de opgave om zijn organisatie op korte termijn klaar te stomen voor de toekomst”, vertelt Fred van der Heijden, directeur-bestuurder van STMG. “Op organisatorisch, kwalitatief en cultureel vlak waren de uitdagingen groot. Het concept van Assist stelde ons daarbij in staat om vanuit een krachtige basis en een scherpe visie te reorganiseren. Dit ging en gaat overigens nog steeds gepaard met een enorme daadkracht. Niet treuzelen, maar gewoon doen.” De vele inspanningen hebben zich uitbetaald. Zo draait STMG weer zwarte cijfers, heeft het zijn positie in de wijk weten te verstevigen en werkt het nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere stakeholders. “Bovendien hebben onze medewerkers, die zijn uitgerust met een mobiele telefoon en iPad, hun beroep terug. De interactie met cliënten staat weer centraal.” Aan ambitie echter geen gebrek: “STMG komt van ver en blijft constructief werken aan een gezonde toekomst. De markt biedt volop kansen. Het is aan ons om deze te verzilveren.”

Meer informatie?

Onze thuiszorgoplossing

UniK in de begeleiding

Medio 2015 besloot zorgaanbieder Dichterbij om al zijn extramurale diensten onder te brengen in een nieuw bedrijf: UniK. In nauwe samenwerking met Assist heeft UniK zich ontplooid tot een belangrijke speler binnen het sociaal domein. Yvonne van de Fliert, directeur-bestuurder van UniK: “De markt waarop we acteren is enorm dynamisch en vraagt om een organisatie met een groot adaptief vermogen. De zorg- en ondersteuningsvraag ontwikkelt zich immers continu. Dankzij het concept van Assist zijn we echter prima in staat om onze klanten van maatwerk te blijven voorzien. We houden de kosten laag en vervallen niet direct in de reflex van zorg en ondersteuning. Onze medewerkers kijken eerst goed naar wat iemand zelf kan.” UniK straalt een enorme drive uit. Stil staan is dan ook geen optie. “Samen met Assist blijven we vernieuwen en ontwikkelen we datgene wat nodig is om kwetsbare burgers mee te kunnen laten doen aan de samenleving.”

Meer informatie?

Onze begeleidingsoplossing

VariantZorg en flexibel werken

Al in 2012 richtten we in nauwe samenwerking met Fundis het flexbedrijf ‘VariantZorg’ op. Het was een antwoord op de veranderende zorgvraag, die een slimmere inzet van medewerkers noodzakelijk maakte. Christiaan Kaminski, sinds september 2016 directeur van VariantZorg: “Met de flexibele inzet van onze medewerkers ondersteunen we zowel de zorgcentra als de thuiszorg van Fundis. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Vraag en aanbod zijn continu in balans en onze medewerkers bepalen zelf hun werktijden, afgestemd op hun eigen mogelijkheden. Het concept van Assist maakt zodoende optimaal gebruik van het arbeidspotentieel van medewerkers. En dankzij de strak ingerichte organisatie, kunnen we onze medewerkers inzetten tegen aantrekkelijke tarieven.” Een groot goed, rekening houdend met de krapte op de arbeidsmarkt. “De kracht van Assist? Dat is zijn andere kijk op zorg”, vervolgt Kaminski. “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Assist heeft die cirkel doorbroken. Het is grondig, resoluut en oprecht betrokken. Onze samenwerking is nog steeds van grote toegevoegde waarde.”

Meer informatie?

Onze flexibele oplossing

Onze toegevoegde waarde

Geïnteresseerd in een scan van uw organisatie?

Onze medewerkers staan u graag persoonlijk te woord

Terug naar de basis

De cliënt als uitgangspunt van de organisatie en daadwerkelijke dienstverlening

Deel dit artikel: