Diagnose

Een scan van je organisatie

Wat gaat er goed in je zorgbedrijf en wat loopt er spaak? Wat kan of moet beter? Om dat te achterhalen maken we een Status Scan. De scan voeren we uit aan de hand van het 7 drivers model gebaseerd op het 7S-model van McKinsey, een gevalideerde methodiek voor organisatie-analyses. De resultaten van de scan geven je een goed beeld van de huidige prestaties van jouw zorgbedrijf. En daarmee de inzichten die nodig zijn om de volgende stappen te nemen.

Sommige knelpunten zijn heel zichtbaar. Maar dat is niet altijd zo. De Status Scan geeft een integraal beeld van je organisatie en toont ook de knelpunten die voorheen onder de radar bleven. Verder krijg je zicht op het verbeterpotentieel. De inzichten vormen de basis om met elkaar in gesprek te gaan over de strategische oplossingsrichting. Daarbij besteden we ook aandacht aan de strategie en het groeiperspectief die nodig zijn om jouw zorgbedrijf toekomstbestendig te maken.

Diagnose Banner Alt

Hoe ziet een samenwerking eruit?

Onze Status Scan is opgebouwd uit een kwantitatieve analyse van de huidige en mogelijke resultaten en een kwalitatieve analyse van de samenhang tussen de cultuur, de strategie, de bedrijfsstructuur, gebruikte systemen, personeel, (kern)vaardigheden en stijl. Zo ontstaat een integraal beeld van de (mogelijke) prestaties van jouw organisatie en de voorwaarden die daarvoor noodzakelijk zijn. De Status Scan van Assist voeren we uit door middel van deskresearch en een serie interviews met betrokkenen en belanghebbenden.

  • Kwalitatieve analyse
    Data-analyse en 7-Drivers-analyse
  • Kwantitatieve analyse
    Capaciteits- en productiviteitsanalyse
  • Verbeterpotentieel
Wat doen we?

Onze formules

Capaciteitsmanagement Capaciteitsmanagement Strategische alliantie
Ondersteuning Thuis Ondersteuning Thuis Datagedreven HR
Regiemodel Regiemodel Onze beloftes
Assist Analytics Assist Analytics

Bespreek jouw vraagstuk met ons!

Benieuwd wat we voor jou en je organisatie kunnen betekenen? Plan dan vrijblijvend een gesprek

Contact
Teamfoto Website