Diagnose

Een scan van je organisatie

Wat gaat er goed in je zorgbedrijf en wat loopt er spaak? Wat kan of moet beter? Om dat te achterhalen maken we een Status Scan. De scan voeren we uit aan de hand van het 7 drivers model gebaseerd op het 7S-model van McKinsey, een gevalideerde methodiek voor organisatie-analyses. De resultaten van de scan geven je een goed beeld van de huidige prestaties van jouw zorgbedrijf. En daarmee de inzichten die nodig zijn om de volgende stappen te nemen.

 

Assist Infographic Diagnose SCAN Blauw V2 05

Integraal beeld als basis voor een strategische oplossingsrichting

Onze Status Scan is opgebouwd uit een kwantitatieve analyse van de huidige en mogelijke resultaten en een kwalitatieve analyse van de samenhang tussen de cultuur, de strategie, de bedrijfsstructuur, gebruikte systemen, personeel, (kern)vaardigheden en stijl. De kwalitatieve analyse geeft inzicht in het verbeterpotentieel van je zorgbedrijf. De kwalitatieve analyse legt knelpunten bloot die de realisatie van het verbeterpotentieel mogelijk verhinderen of juist ten goede komen. Zo ontstaat een integraal beeld van de (mogelijke) prestaties van jouw organisatie en de voorwaarden die daarvoor noodzakelijk zijn. De Status Scan van Assist voeren we uit door middel van deskresearch en een serie interviews met betrokkenen en belanghebbenden.

Banner Yoga

Kwaliteit en kwantiteit onder de loep

Onze Status Scan is opgebouwd uit een kwantitatieve analyse van de huidige en mogelijke resultaten en een kwalitatieve analyse van de samenhang tussen de cultuur, de strategie, de bedrijfsstructuur, gebruikte systemen, personeel, (kern)vaardigheden en stijl. De kwalitatieve analyse geeft inzicht in het verbeterpotentieel van je zorgbedrijf. De kwalitatieve analyse legt knelpunten bloot die de realisatie van het verbeterpotentieel mogelijk verhinderen of juist ten goede komen. Zo ontstaat een integraal beeld van de (mogelijke) prestaties van jouw organisatie en de voorwaarden die daarvoor noodzakelijk zijn. De Status Scan van Assist voeren we uit door middel van deskresearch en een serie interviews met betrokkenen en belanghebbenden.

Banner Yoga Alt

Bespreek jouw vraagstuk met ons!

Plan een vrijblijvend gesprek
Calltoaction