Wie zijn we?

Kritische blik, ondernemerschap en executiekracht

Goede zorg verlenen en ontvangen is in onze samenleving een verworvenheid maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit de ambitie de zorg te vitaliseren en hiermee ook écht impact te maken, streeft Assist naar het waarmaken van haar kernbelofte aan Nederland; de zorg beter maken. Dit doet Assist door het toekomstbestendig organiseren van de zorg.

Assist is een transformatiepartner voor zorgorganisaties. De insteek is altijd een langdurig partnerschap, dat meerdere vormen kent. Want met radicale verandering ben je als organisatie niet in een jaar klaar. De sectoren waar Assist zich op richt met haar formules zijn gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg (zowel intra- als extramuraal) en begeleiding binnen de WMO en Jeugdwet. Binnen deze sectoren is Assist de katalysator van verandering & ontwikkeling voor zorgorganisaties met groeipotentie en groeiambitie.

Naast transformatiepartner is Assist ook een kennis- en netwerkpartner. In 2020 heeft Assist de denktank ‘De Praktijk’ geïntroduceerd. Bestuurders binnen en buiten de zorg, wetenschappers en ervaren doeners buigen zich binnen De Praktijk over concrete toepassingen voor prangende zorgthema’s zoals aanstekelijk werkgeverschap en het inzetten van data en AI binnen de zorg.

Wie zijn we?

Assist als katalysator

Expertiseteam Wie Zijn We Voor De Zorg Expertiseteam
Kennisplatform Onze Beloftes Kennisplatform
Wie zijn we voor de zorg? Wie Zijn We Voor De Zorg Alt Wie zijn we voor de zorg?
Wie zijn we in de maatschappij Wie Zijn We In De Maatschappij Alt Wie zijn we in de maatschappij?
Case studies Case Studies Case studies

Assist facts

Assist is de katalysator van verandering & ontwikkeling voor zorgorganisaties met groeipotentie en groeiambitie. Met slimme processen & concepten, praktische kennis, ondernemerschap, executiekracht en een kritische blik vitaliseren we de zorg en creëren we positieve impact.

8
Samenwerkingsverbanden
5500
Medewerkers
26000
Klanten
Het scherp houden en versnellen. Denken in kansen en mogelijkheden. Dat is de meerwaarde voor ons van Assist - UniK