Welkom in de radicale jaren ’20!

Voordat corona de wereld hard trof, waren er al vele uitdagingen. Op allerlei terreinen naderden wij de grenzen van wat we gewend waren. Een groeiend tekort aan zorgprofessionals, om maar eens iets te noemen. Een toenemende, al maar complexer wordende zorgvraag. De steeds veranderende wetgeving. Krimpende zorgbudgetten. Kortom, de druk op de zorgsector was al groot én blijft groot. Veel zorgorganisaties worstelen tegelijkertijd met een hoog ziekteverzuim en hoog verloop onder medewerkers. Maar ook het groeiende gebruik van technologie en data in de zorg vormt een uitdaging. En zo komt er nog veel meer af op werkgevers in de gezondheids-en welzijnszorg. Misschien wel meer dan in alle andere sectoren in Nederland.

Het kan anders, het moet anders

De zorgsector is overduidelijk in transitie. We beseffen ons steeds meer dat het anders kan en vooral anders moet. Niet stilzitten en afwachten, maar juist nu verder professionaliseren en optimaliseren is het devies. Zodat de professionals en de middelen zo goed mogelijk worden ingezet en de zorgconsument de best denkbare zorg krijgt. Dit is het tijdperk van radicale keuzes. Dit zijn de radicale jaren ’20.

Van cliënt naar zorgconsument

Assist zet in op waardegedreven zorg en werkt aan betere kwaliteit en betere gezondheid tegen lagere kosten. Dat kan alleen als er duidelijk in de keten wordt samengewerkt. Door onder andere de marktwerking ontwikkelt de cliënt zich tot zorgconsument. In de nabije toekomst betalen we immers steeds meer zelf voor onze zorg. De klant maakt actief deel uit van het zorgproces en wil zelf regie houden. Dat vraagt een radicaal andere aanpak voor zorgorganisaties. Een andere mindset, ander gedrag: ze vergen een andere, meer klantgerichte manier van omgang en communicatie.

Wie Zijn We Voor De Zorg Van Client Naar Zorgconsument

Assist Zorg: jouw transformatiepartner

Druk op de zorgbudgetten en de arbeidsmarkt. En tegelijkertijd een toenemende zorgvraag van kritische, digitaal vaardige consumenten. Wil je als zorgaanbieder je zorgconsumenten goed (blijven) bedienen? Dan moet het roer om. Assist Zorg kan je hierbij helpen. Met onze formules zorg je samen met ons voor een toekomstbestendige organisatie waarin aanstekelijk werkgeverschap én het belang van je cliënten/zorgconsumenten centraal staan. Assist richt zich met haar formules niet alleen op de secundaire processen, maar ook op de primaire processen, want kwaliteit van zorg zit zowel aan de voor- als aan de achterkant. We ondernemen met de menselijke maat, waarbij constante verandering zorgt voor constante verbetering. Verder staan we garant voor:

 • Praktische en inhoudelijke kennis
 • Ondernemerschap
 • Executiekracht
 • Inzet van data & algoritmes (data gestuurd werken)
Banner Vegetable Bowl

Rijnlands organiseren

Onze werkwijze binnen onze formules is gebaseerd op het ‘Rijnlandse model-denken’, waarin het overleg tussen en het meenemen van de belangen van alle 'stakeholders' van een organisatie en het denken in termen van 'gemeenschap' centraal staan.

 • Samenwerken en verbinden
  Samen het gemeenschappelijke doel realiseren
 • De mens in zijn kracht zetten
  Geef medewerkers de ruimte tot zelforganisatie
 • Waardering voor vakmanschap
  Medewerkers zijn professionals die hun werk zo goed mogelijk willen doen
 • Sturen op tevredenheid
  Benut de data uit maandelijkse onderzoeken

Maak kennis met ons!

Kennismakingsgesprek aanvragen
Calltoaction