Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Welkom in de 4de Industriële Revolutie!

Digitalisering in de zorg

De coronacrisis forceert nu de transformatie: crises en recessies helpen ons verouderde methoden en middelen los te laten en nieuwe op te pakken. Ze blijken steeds weer ontwikkelingen op te stuwen die tot die tijd nog geen voet aan de grond kregen. Albert Einstein beschreef krankzinnigheid ooit als dezelfde dingen blijven doen en toch betere resultaten verwachten. Wie nu verstandig is, gaat dingen anders doen. En vooral andere dingen doen. We gaan de fase in van transformeren. Van inzetten op innoveren, van product, proces én organisatie.  Om goed te kunnen presteren, moeten organisaties heel veel dingen hebben en doen. Een personeelsbestand dat op orde is, is er één van. Uit het Berenschot-onderzoek ‘Strategy & Trends’ (maart 2020) bleek dat de arbeidsmarkt en het personeelsbestand één van de top drie-agendapunten van de gemiddelde Nederlandse directie was. De overige twee top-issues waren Digitalisering en Innovatie. Werkgevers in de sector omarmen eveneens deze top 3. We zijn begonnen aan een uitermate revolutionaire periode: de 4de Industriële Revolutie, waarin we de mogelijkheden die de digitalisering ons bieden volop gaan benutten.

Banner Run Center

De nieuwe toekomst is al begonnen

De revolutie is onomkeerbaar en onontkoombaar. Ook in de zorg leidt de digitalisering tot een transformatie. De zorg verandert door technologie en de veranderende rol van de zorgconsument die eveneens de digitalisering omarmt. De ouderenzorg en -verpleging gaan met robots ondersteund worden; zorg op afstand krijgt vleugels door de toepassing van eHealth. En dat is nog maar het begin. Wereldwijd zijn honderden health tech startups op zoek naar AI-ondersteunde manieren voor zorgpreventie, diagnostiek en adviezen. Ook Assist denkt hierin mee, onder meer door alle relevante inzichten vanuit de wetenschap én de praktijk, de zorg én andere branches, samen te brengen op ons kennisplatform De Praktijk. Nieuwe technologieën bieden een eindeloze stroom van mogelijke innovaties voor de gezondheids- en welzijnszorg. De toekomst start niet morgen, maar vandaag.

Banner Run Center Alt

Van cliënt naar zorgconsument door vergaande digitalisering

De wereld verandert; de mens verandert mee. Door de marktwerking, maar ook zeker dankzij nieuwe technologische mogelijkheden, doen patiënten en cliënten steeds meer zelf. Zij worden meer en meer zorgconsumenten. Onderscheidende factoren worden daarmee steeds belangrijker voor zorgorganisaties. Zij moeten steeds vaker de verbinding maken tussen de zorgprofessional en technologische ondersteuning, daarbij gedreven door urgentie (de tekorten op de arbeidsmarkt) en potentie (technologie). Het is een verbinding die de transformatie niet alleen ondersteunt, maar zelfs in een stroomversnelling brengt. Dit vraagt om flexibel georganiseerde organisaties én zorgprofessionals die zich flexibel kunnen bewegen binnen de verschillende zorgdomeinen. Het is een pittige uitdaging om dat tweeledige doel te realiseren: de zorgsector is zich terdege bewust van de technologische mogelijkheden, maar het is ingewikkeld om technologie in de zorg uit te breiden. De digitalisering gaat dan ook minder snel dan in andere domeinen van ons dagelijks leven.

Het roer moet om

Vaak is een heftige schok nodig om een transformatie te forceren en op gang te krijgen. In de zorg zijn er diverse ontwikkelingen die met kleine en grote elektriciteitstoten gezamenlijk voor die schok kunnen zorgen. Demografische, politieke en sociaaleconomische krachten morrelen aan het zorgstelsel. Het speelveld verandert snel onder invloed van decentralisatie, kostendruk, stijgende zorgvraag door vergrijzing, de enorme krapte op de arbeidsmarkt en meer aandacht voor verbeteringen die data & technologie ons kunnen brengen.
Zorgorganisaties moeten hierin versneld anders gaan faciliteren. Het is een beweging die even onomkeerbaar als onontkoombaar is. Het roer moet om, met de digitalisering van processen en diensten als startmotor én accelerator.

Assist: jouw transformatiepartner

Wie nu verstandig is gaat dingen anders doen. En vooral: andere dingen doen. Niet stilzitten en afwachten, maar juist nu transformeren en daarbij de mogelijkheden van de nieuwe technologieën en de digitalisering volop benutten, zodat mensen en middelen zo goed mogelijk worden ingezet. Assist kan hierbij helpen. Wij zorgen ervoor dat jouw organisatie toekomstbestendig wordt. Financieel gezond, zodat je volop kunt investeren in mensen en middelen. Daarbij is roosteren & plannen, waarvoor we binnen onze formules Assist Planner inzetten, slechts één onderdeel. Wil je echt duurzaam veranderen? De transformatie in deze 4IR optimaal voltooien, zodat je de belangen en behoeftes van zowel je eigen medewerkers als de zorgconsumenten onderstreept? Dan is een integrale visie nodig, waarbij ook de andere strategische thema’s in je organisatie in ogenschouw genomen worden. En ook daar speelt de technologie een hoofdrol:

  • Datagedreven HR: data analyse en algoritmes geven nieuwe belangrijke inzichten in hoe jouw organisatie beter kan presteren.
  • Assist Analytics: maandelijkse meting & analyse van de betrokkenheid en het werkplezier van je medewerkers.
Klik hier voor datagedreven HR Klik hier voor Assist Analytics
Banner Run Right
Contact Collage

Laat je inspireren

Assist heeft een sterke visie op prangende vraagstukken binnen de zorg. We nodigen je graag uit voor een vrijblijvende inspiratiesessie.

Contact