Ondersteuning thuis

Gelukkig thuis blijven

We willen zo lang en zo zelfstandig mogelijk wonen op een fijne en vertrouwde plek. Maar met onze leeftijd neemt ook de kans op gebreken toe. Een aanbod gericht op het bieden van lichte ondersteuning en services thuis kan dan al helpen om zo lang mogelijk zelf de regie te behouden en gelukkig thuis te kunnen blijven wonen. Denk hierbij aan Hulp bij Huishouden, lichte ADL-taken, de boodschappen of gewoon wat gezelschap en een praatje. Deze lichte vormen van ondersteuning leiden er ook toe dat de druk op de zorg minder groot wordt en de wachtlijsten binnen ouderencentrums of verpleeghuizen almaar langer worden. Deze plekken worden steeds schaarser vanwege een groeiende groep mensen met een complexe zorgvraag in de laatste fase van hun leven. Des te meer kunnen wij er samen voor zorgen dat met name senioren zo ‘gelukkig en gezond thuis’ kunnen blijven wonen zonder dat dit ernstig afbreuk doet aan de kwaliteit van leven. Met een steun in hun rug voor hen en hun mantelzorgers kunnen we dit bereiken.

Wanneer deze dienstverlening vraagt om professionele ondersteuning, kan deze kwetsbare doelgroep beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar het kan ook vanuit een indicatie in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), als onderdeel van het arrangement. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente om deze zorg en ondersteuning, in samenwerking met zorgverzekeraars en zorgorganisaties, zo goed mogelijk te organiseren. Maar dat wordt in deze radicale jaren ’20 een steeds complexere uitdaging.

Banner Spinach Bowl

Complexe uitdaging vraagt om radicale aanpak

Vanwege de groeiende groep ouderen, te weinig handen aan het bed en financiële druk kan het niet anders dan dat er vroeg en vroegtijdig ondersteuning beschikbaar is voor hen die nog thuis wonen en de regie dreigen te verliezen. Een complexe uitdaging die vraagt om een radicale aanpak. Een aanpak gericht op preventie en voorspelbaarheid binnen het sociale domein. Een aanpak ook die gericht is op een eerlijke verdeling van middelen en inspeelt op de behoefte binnen de lokale context.

Assist speelt binnen de formule Ondersteuning Thuis in op de groeiende vraag naar ondersteunende diensten thuis. Deze kunnen worden georganiseerd binnen de gestelde kaders en budgetten. Onze formule komt tegemoet aan de wensen van de burgers en draagt actief bij aan de transformatieopgave en uitdaging van gemeentes. Zo creëren we samen een nieuw arbeidsperspectief en compenseren een krapte op de arbeidsmarkt in de zorg.

Infographic Ondersteuning Thuis

Slim georganiseerd bedrijfsmodel

In deze formule wordt ‘Ondersteuning Thuis’ slim georganiseerd. We zetten een effectieve doelmatige serviceorganisatie neer met een deugdelijk kwaliteitssysteem en een datagedreven HR-aanpak. De organisatie is volledig gericht op het faciliteren van de operatie. Zo zorgen we voor een toekomstbestendig bedrijf (binnen een financieel gezond kader), hoge en voorspelbare kwaliteit van dienstverlening, vitale medewerkers en tevreden klanten. Samen creëren we maatschappelijke impact en vitaliseren we de zorg. Overige uitgangspunten van de formule ‘Ondersteuning Thuis’ zijn:

 • Stuurinformatie o.b.v. Power BI
 • Een eigen planningstool en medewerker app
 • Focus op medewerkersbetrokkenheid via Assist Analytics
 • Vaste medewerker bij de klant
 • Contractbeheer naar gemeenten
 • Maatwerk binnen confectie

Stap voor stap toekomstbestendige ondersteuning thuis

Onze formule bestaat uit een aantal stappen. Toekomstbestendig word je immers niet met een druk op de knop: het doorloopt een natuurlijk proces. Dat begint bij de ‘diagnose’: Hierin brengen wij de huidige situatie in kaart en leggen deze naast de behoefte en ambities. Daarna gaan we daadwerkelijk stappen zetten: op basis van een toegesneden businessplan kunnen we starten met het herinrichten van de organisatie. We voeren niet even een opdracht uit, maar gaan een strategische alliantie aan en zijn dus medeverantwoordelijk voor het behalen van resultaten. Het doel is een impactvolle en toekomstbestendige waardepropositie door het behalen van een hoge tevredenheid van klanten, medewerkers en strategisch partner.

Banner Vegetable Bowl

Rijnlands organiseren

De formule ‘Ondersteuning Thuis’ van Assist Zorg is gebaseerd op het ‘Rijnlandse model-denken’, dialoog gestuurd met herkenbare en heldere uitgangspunten:

 • Samenwerken en verbinden
  Samen het gemeenschappelijke doel realiseren
 • De mens in zijn kracht zetten
  Geef medewerkers de ruimte tot zelfsturing
 • Waardering voor vakmanschap
  Medewerkers zijn professionals die hun werk zo goed mogelijk willen doen
 • Sturen op tevredenheid
  Benut de data uit medewerkers onderzoeken

Meer weten over onze formules?

Onze experts delen graag hun expertise om de zorg beter te maken. Plan een vrijblijvend gesprek

Contact
Teamfoto Website