Capaciteitsmanagement

De noodzaak van aanstekelijke werkgeverschap

De ontwikkelingen in de zorg zijn talrijk en hevig. Zo leiden de groei van de zorgvraag, de toenemende complexiteit en het krimpen van de beroepsbevolking tot structurele schaarste op de arbeidsmarkt, waardoor de concurrentie op het werven van voldoende kwalitatief zorgpersoneel alleen maar toeneemt. De beschikbare arbeidscapaciteit wordt ondertussen te veel en te vaak suboptimaal ingezet; de wensen ten aanzien van werk sluiten niet aan bij het aanbod van werk. En dat terwijl medewerker- en klanttevredenheid steeds belangrijker worden. Dit alles vergroot de noodzaak om van goed werkgeverschap over te stappen naar aanstekelijk werkgeverschap.

Banner Hair
optimale inzet van ervarenheid & betrokkenheid

Capaciteitsmanagement

De formule Capaciteitsmanagement van Assist Zorg richt zich op het optimaal inzetten van de eigen arbeidscapaciteit binnen de zorgorganisatie. De insteek is even simpel als effectief. We richten samen met jou een nieuwe organisatie op. Vanuit het principe van eigen kracht en wensen van de mens richt dit organisatieonderdeel zich op een brede doelgroep uit de arbeidsmarkt. Continuïteit en kwaliteit van zorg gaan hand in hand met de inzet van de flexibele medewerkers, in welke contractvorm dan ook. Door respectvol om te gaan met ruimte voor de individuele behoefte weten we medewerkers te werven en aan de zorgorganisatie te binden. Hierdoor weet Assist samen met de zorgorganisatie op een toekomstbestendige manier de capaciteit in te zetten en structureel te flexibiliseren. Samen kunnen we heel gericht de zorgcapaciteit afstemmen op de zorgvraag. En dat brengt vele voordelen, waaronder:

 • Kostenbesparing en kwaliteitsverbetering
 • Continuïteit van de zorginzet
 • De kans een eigen cultuur te ontwikkelen en zich als aanstekelijk ‘werkgever’ te positioneren, zowel intern als extern
 • Duurzame inzetbaarheid: alle medewerkers kunnen in elke leeftijdsfase een waardevolle bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten
 • Verantwoorde op-/afbouw personeelsbestand
 • Arbeidsmarktpropositie voor twee doelgroepen: vast en flex
 • Optimale benutting van het arbeidspotentieel (levensfasebewust organiseren)
Infographic Capaciteitsmanagement

Stap voor stap richting werkplezier en goede zorg

Onze formule bestaat uit een aantal stappen. Meer werkplezier en kwalitatief hoogstaande zorg realiseer je immers niet met een druk op de knop: je doorloopt een proces. Dat begint bij de ‘diagnose’: we brengen in kaart hoe jouw zorgorganisatie er financieel, ICT en organisatorisch voor staat, wat de behoeftes en wat de ambities zijn. Daarna gaan we daadwerkelijk stappen zetten om de productiviteit en het werkplezier te verhogen: we stellen een herstelplan. We voeren niet even een opdracht uit, maar gaan een strategische alliantie aan en zijn dus mede-verantwoordelijk voor het behalen van resultaten. Het doel: zorgverleners in staat stellen doelmatige, kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen op basis van Value-Based-Healthcare, compliance en tevredenheid:

 • Vitaliteit
  Vitale en tevreden ervaren medewerkers door hen de mogelijkheid te bieden ook de laatste jaren van hun loopbaan zeer waardevol in te vullen
 • Helderheid
  Heldere kaders, helder beschreven taken en verantwoordelijkheden per functie
 • Gelijkheid
  Uniforme inrichting proces van plannen en roosteren
 • Analyse
  Datagedreven HR en inzet onderzoekstool Assist Analytics: met data-analyse kunnen we detecteren welke zaken we kunnen organiseren per leeftijdscategorie/levensfase.
Teamfoto Website

Meer weten over onze formules?

Onze experts delen graag hun expertise om de zorg beter te maken. Plan een vrijblijvend gesprek

Contact