De wijkverpleegkundige als spil

Samen met zorgaanbieders richten we de organisatie van thuiszorgactiviteiten zo efficiënt mogelijk in. We reduceren de bureaucratie en beperken overheadkosten tot een minimum. Dat doen we door verantwoordelijkheden zo veel mogelijk bij de uitvoerende medewerkers zelf te leggen. In de praktijk betekent dit dat zelforganiserende wijkteams de thuiszorg leveren. De wijkverpleegkundige vormt hierbinnen de spil en is aanspreekpunt voor cliënten en collega’s. Coaches staan teams bij met advies op het gebied van processen, financiën, HR en zorginhoud. De strak georganiseerde backoffice ondersteunt de teams met effectieve, efficiënte en integrale bedrijfsvoering. Met deze oplossing voor de thuiszorg helpen we zorgaanbieders te focussen op waar het echt om draait: het verlenen van goede zorg in de wijk.

 

Onze oplossing in de praktijk

In 2011 startten wij met STMG een succesvolle samenwerking op het gebied van hulp bij het huishouden. Toen STMG drie jaar later bekend maakte dat het afstevende op een faillissement, hebben we ook de thuiszorg aan onze portefeuille toegevoegd. “Op organisatorisch, kwalitatief en cultureel vlak waren de uitdagingen groot", vertelt Fred van der Heijden, directeur-bestuurder van STMG. "Het concept van Assist stelde ons daarbij in staat om vanuit een krachtige basis en een scherpe visie te reorganiseren. Dit ging en gaat overigens nog steeds gepaard met een enorme daadkracht. Niet treuzelen, maar gewoon doen.” De vele inspanningen hebben zich uitbetaald. Zo draait STMG weer zwarte cijfers, heeft het zijn positie in de wijk weten te verstevigen en werkt het nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere stakeholders. “Bovendien hebben de medewerkers, die zijn uitgerust met een mobiele telefoon en iPad, hun beroep terug. De interactie met cliënten staat weer centraal.”

 

Samen de zorg vooruit helpen

Geïnteresseerd in een scan van uw organisatie?

Onze medewerkers staan u graag persoonlijk te woord

Onze medewerkers
Deel dit artikel: